top of page

Reklam Politikası

Sağlık Dergi ekibi tarafından Mayıs 2021'de yazılmıştır.

 

Sağlık Dergi ile reklam vermek isterseniz, bizimle buradan iletişime geçin. Bunlar, kabul ettiğimiz reklam türleri hakkında takip ettiğimiz belirli yönergelerdir:

 

1. Reklamları inceliyoruz.

Sağlık Dergi mülklerinde kabul edilecek ve görüntülenecek reklam türlerini belirleme konusunda tamamen kendi takdirine bağlıdır. Herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle herhangi bir reklamı reddetme, iptal etme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Herhangi bir reklamın reddedilmesi, iptal edilmesi veya kaldırılması durumunda, bir açıklamayla birlikte reklamverene derhal bildirimde bulunulur. Ayrıca, Sağlık Dergi mülklerine reklamların uygun yerleşimini belirleme hakkını da saklı tutar.

 

2. Reklamı yapılan herhangi bir ürün veya hizmeti onaylamıyoruz.

Ürünler sitemizde reklam şeklinde görünse de, hiçbir koşulda herhangi bir reklamı kabul etmemiz, reklamı yapılan ürün (ler) in ve / veya hizmet (ler) in veya üreten, dağıtan şirket için bir onay olarak kabul edilmeyecektir. Bazı durumlarda, Sağlık Dergi'nin yazı işleri ekibi belirli ürün veya hizmetleri derecelendirebilir veya sıralayabilir. Bu derecelendirmeler veya sıralamalar, ürünü veya hizmetleri sağlayan şirketlerle var olabilecek herhangi bir finansal veya reklam ilişkisine bakılmaksızın, yalnızca editör ekibi tarafından belirlenir.

 

3. Belirli türdeki reklamları kabul etmeyeceğiz.

Gerçekte doğru olmayan hiçbir reklamı kabul etmeyeceğiz. Farmasötik reklamcılık, yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen onaylı endikasyon (lar) için kabul edilir. Reklamı yapılan ürünler piyasada kolayca bulunabilmelidir. Sağlık Dergi, hiçbir zaman zararlı, yasadışı veya sakıncalı ürün veya hizmetler için herhangi bir reklamın yerleştirilmesine izin vermeyecektir. Reklamlar, bir kişiyi veya grubu yaş, renk, ulusal köken, ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim veya engellilik nedeniyle yanlış tanıtan, alay eden veya onlara saldıran materyaller dahil olmak üzere sahtekarlık, yanıltıcı veya saldırgan materyal içermemelidir. Reklamlar, karalayıcı, iftira niteliğinde veya tehdit edici bilgiler içermemelidir. Reklamlar alkol, ateşli silahlar, cephane, havai fişekler, kumar, pornografi, tütün, siyasi kampanyalar veya haber simülasyonu veya acil bir durumla ilgili olmamalıdır. Tüm reklamlar, reklamvereni açıkça tanımlamalıdır. Yanlış editoryal içerik olarak yorumlanabilecek herhangi bir reklam, açıkça reklam olarak etiketlenecektir.

 

4. Reklamları haber amaçlı içerikten net bir şekilde ayırırız.

Her durumda, reklamlar ve editoryal içerik arasında belirgin bir ayrım yapıyoruz. Sağlık Dergi mülklerindeki tüm reklamlar açık ve net bir şekilde bu şekilde tanımlanır. Bir reklama tıklamak kullanıcıyı bir reklamverenin sitesine veya bir Sağlık Dergi mülkünde barındırılan bir sponsorun kaynak merkezine götürür. Sponsorlu kaynak merkezleri, sponsor kuruluşun adı ile bu şekilde etiketlenir.

 

5. Sponsorlu ve sponsorlu olmayan içeriği açıkça ayırırız.

Sağlık Dergi,  güvenilir araştırma kuruluşlarından, üreticilerden ve diğer hizmet sağlayıcılardan sponsorluklar arar. Sponsorluklar, Sağlık Dergi'ye finansal fayda sağlar, ancak aynı zamanda sağlık hizmetleri, ilaçlar ve tedaviler hakkında güncel bilgiler sağlayarak kullanıcılarımıza da fayda sağlar. Bir reklamveren tarafından desteklenen editoryal içerik, yazım politikamıza tabidir ve editör ekibimiz ve Tıbbi İşler ekibimiz tarafından incelenir. İçerik (sponsorlu içerik, ortak oluşturulmuş içerik veya markalı içerik) adı verilen bir sponsor tarafından sağlandığında veya etkilendiğinde, kullanıcılarımızın bu sponsorlu içeriği Sağlık Dergi'nin kendi orijinal editoryal içeriğiyle karıştırmamalarını sağlamak için anlamlı adımlar atıyoruz. Yerel reklamcılık, diğer içeriğe bağlantı veren bir içerik parçası içindeki bağlantıları veya reklamları ifade eder. Sağlık Dergi, sosyal medya kanallarında reklam mesajları, reklamlar veya sponsorlu gönderiler sunabilir.

 

6. Ortaklık programı (Sağlık Dergi içeriğindeki e-ticaret bağlantıları)

Makale oluşturma sürecinin bir parçası olarak, sağlık ve zindelik editörlerimiz, okuyucularımız için yararlı olabileceğini düşündükleri ilgili ürünlere bağlantılar ekleyecektir. Tüm ürünler bağımsız olarak seçilse de, sağladığımız bağlantılardan birine tıkladıktan sonra 24 saat içinde perakendecinin sitesinde bir satın alma işlemi yaparsanız, Sağlık Dergi'nin bir ödeme alabileceğini bilmenizi isteriz.

 

7. Bir Ortak programının parçası olan içeriği açıkça ayırt ediyoruz.

Sağlık Dergi, zaman zaman misyonumuzla uyumlu ürünler, hizmetler veya kuruluşlarla çalışacaktır. Sağlık Dergi, bu ürünleri, hizmetleri veya kuruluşları kalite için inceler ve yalnızca değerli olduğunu ve kullanıcılarımızın yararına olduğunu düşündüğü şeyleri sunar. Sağlık Dergi, içeriği tıbbi olarak incelememektedir ve bu sayfalarda açıklanan ürün veya hizmetleri sağlamaktan sorumlu değildir. Bu türden herhangi bir iş ortağı içeriği, standart yazım sürecimizden geçmediğini ve bu Reklam ve Sponsorluk Politikası kurallarına uyduğunu belirten bir dille etiketlenecektir. Kullanıcıların ürün veya hizmeti satın aldıklarında veya kaydolduğunda Sağlık Dergi'nin bir ödeme aldığı durumlarda, sayfa şu ifadeyi de içerebilir: "Healthline ve ortaklarımız yukarıdaki bağlantıyı kullanarak bir satın alma işlemi yaparsanız gelirlerin bir kısmını alabilir. " Ortak sayfaları, kullanıcıları ortaklığın doğasını açıklayan bir sayfaya götüren bir "bu nedir" bağlantısı da içerebilir.

bottom of page