top of page

Ventriküler Taşikardi Nedir? Belirtileri, Sebepleri ve Tedavisi

Bu yazımızda Ventriküler Taşikardi Nedir? Belirtileri, Sebepleri ve Tedavisi hakkında detaylı bilgi verdik.

Ventriküler Taşikardi Nedir? Belirtileri, Sebepleri ve Tedavisi
Ventriküler Taşikardi Nedir? Belirtileri, Sebepleri ve Tedavisi

Ventriküler taşikardi nedir?


V-tach ya da VT olarak da bilinen ventriküler taşikardi, ventriküllerde başlayan çok hızlı olan kalp ritmine denir. Bu durum en yaygın olarak kardiyomiyopati ve koroner arter hastalığı gibi kalp rahatsızlıkları bulunan kişileri etkilemektedir.Kalp ritmi, arka arkaya en az üç kez ventiküler kalp atışı ve dakikada 100 bpm’den fazla atışa sahip olması duurmunda vantiküler taşikardi olarak kabul edilmektedir. Bu durum kalbin elektriksel sistemindeki arızalardan kaynaklanmasıdır.


Ventriküler taşikardi birkaç saniye ya da çok daha uzun sürebilmektedir. Semptomlara neden olmayabilir. Ancak semptomlar görülmeye başladığında ise baş dönmesi ve bayılma olabilir.


Ventriküler taşikardinin düşük kan hızı ve kan basıncına, yetersiz kalp ritimlerine neden olmasına ise ventriküler fibrilasyon denilmektedir. Bu durumda kalp atışı o kadar hızlı ve düzensiz atar ki, kalbin durmasına bile neden olabilir. Ventriküler fibrilasyon ölümcül olabilmektedir.


Ventriküler fibrilasyona en hızlı şekilde müdahale etmek çok önemlidir.


Ventriküler taşikardinin belirtileri nelerdir?


Ventriküler taşikardi kısa sürerse gözlemlenebilir semptomlar olmaz.


Ventriküler taşikardi belirtileri şunları içerebilir:


 • Baş dönmesi

 • Bayılma

 • Tükenmişlik hissi

 • Göğüs ağrısı

 • Nefes darlığı


30 saniyeden fazla süren ventriküler taşikardide, kan basıncında düşüş ya da dengesiz kalp atışları yaşanabilir. Bu da organlara yeteri kadar kan pompalanmadığı anlamına gelir. Ölümcüldür.


Birinin ventriküler taşikardi yaşadığından süphe duyuyorsanız acilen tıbbi yardım çağırın.

Kalp Krizi ve Felcin Belirtileri Nelerdir?

Ventriküler taşikardiye ne sebep olur?


Kalp atış hızı, kasılmaların hepsini tetikleyen, kalp ritmini belirleyen elektriksel darbeler tarafından yönetilmektedir. Bu süreç kaybedildiği ve elektrik sinyallerinin hızı arttığı zaman ventriküler taşikardi meydana gelir. Kalbin hızlı atması, kalp kasılmasından önce ventriküllerin kanla dolması için yeterli zamanı tanımaz.Ventriküller kalbin iki alt odasına denilmektedir. Kalbin üst odacıkları kanla doludur ve onu vücudun geri kalan yerlerine gönderir. Sonuç olarak, ventriküler taşikardi yaşadığınız zaman vücudun geri kalanına yeterince kan pompalanmaz.


Ventriküler taşikardinin neden olduğu hâlâ bilinmemektedir. Çoğu durumda, başka bir kalp rahatsızlığı tarafından tetiklenmektedir.


Ventriküler taşikardinin bilinen nedenleri aşağıdaki rahatsızlıklardır:


 • Kardiyomiyopati. Bu, kalp kasının zayıflamasına neden olan bir kalp hastalığı türüdür.

 • Yapısal kalp hastalığı. Bu kalp hastalığı formu, geçmişte yaşanan bir kalp krizinden, enfeksiyondan kaynaklanan hasardan ya da doğum sırasında mevcut bir kalp anormalliğinden kaynaklanmaktadır.

 • İskemik kalp hastalığı. Bu kalp hastalığına, genellikle plak oluşmasından dolayı kalbe giden kan akışının sınırlandırıldığı dar kan damarları sebep olur. Koroner kalp hastalığı olarak adlandırılabilir.

 • Kalp yetmezliği. Kalp yetmezliği, kalbin yeterince kan pompalayamadığı kadar zayıf olmasından dolayı ortaya çıkar.

 • Kalp kası iltihabı. Miyokardit, çoğunlukla bir enfeksiyon nedeniyle kalp kası iltihplanmasından dolayı meydana gelir.

 • Uzun QT sendromu. Bu durum, kalbin normal elektriksel aktivitesini etkilerken, kalıtsal ya da geçici olabilir.

 • Konjenital koroner arter anomalileri. Bu, koroner arterin anormal bir konumda olduğu nadir görülen bir durumdur.

 • Elektrolit anormallikleri. Vücudunuzdaki magnezyum ya da potasyum gibi elektrolitlerinin dengesizlikleri ventriküler taşikardiye neden olabilir.

 • Asit-baz anormallikleri. Asit-baz anormallikleri, kan pH'ınız çok asidik ya da yeterince asidik olmamasından, çok alkali ya da yeterince alkali olmamasından dolayı ortaya çıkabilir.

Ventriküler taşikardinin belirli biçimleri kalıtsal olarak görülür, yani ebeveynden çocuğa aktarılır. Bunlar şunları içerebilir:


 • Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi

 • Aritmojenik sağ ventrikül displazisi

 • Uzun QT sendromu


Nadir olan durumlarda ise bazı ilaçlar, aşırı kafein ve alkol tüketimi ya da yoğun egzersizler ventriküler taşikardiye neden olabilmektedir.


Anevrizma Nedir? Belirtileri ve Tedavisi


Ventriküler taşikardi için kimler risk altındadır?


Aşağıdaki durumlarda ventriküler taşikardi için çok fazla risk altında olabilirsiniz:

 • Yaşınız 50’nin üzerindeyse

 • Kalp rahatsızlığınız varsa

 • Daha önce kalp krizi geçirmişseniz

 • Ailenizde ventriküler taşikardi geçmişi ya da hastalığı varsa

Ventriküler taşikardi komplikasyonları


Ventriküler taşikardi, özellikle çok uzun sürdüğü zaman ciddi komplikasyonlara neden olabilir.Komplikasyonlar şunları içerebilir:

 • Ventriküler taşikardi atakları. Bu, 24 saat içinde üç ya da daha fazla süren ventriküler taşikardi ataklarından oluşmaktadır. Bu hem kısa hem de uzun vadede düşük oranlarda hayatta kalma ile ilişkilidir.

 • Kalp yetmezliği. Tedavi yapılamayan, kronik ventriküler taşikardisi olan kişilerin yüzde 30'u kalp yetmezliğine sahip olabilir.

 • Ani kalp ölümü. Sık sık olan ventriküler taşikardi, ani ölüm riski ile ilişkilidir.

Ventriküler taşikardi teşhisi


Doktorlar fizik muayene ve çeşitli testler yaparak tanı koyar. Muayene sırasında doktor kalbi dinler, anormallik varsa belirtileri sormaya başlar. Ayrıca nabız ve kan basıncı da kontrol edilmektedir.


Ventriküler taşikardi olmanızdan şüpheleniliyorsa, doktor bazı testler yapacaktır. Bunlar şu testleri içermektedir:


 • Elektrokardiyogram (EKG). EKG, kalbin elektriksel aktivitesini ölçmektedir. Kalbin elektriksel aktivitesinin bir görüntüsü alınır, doktorların anormallikleri tespit edilmesi sağlanır.

 • Kardiyak MRI (CMRI). Bu görüntüleme testi, kalbin net, ayrıntılı görüntülerini almak için güçlü mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanır. Bu test, doktorların kalbi daha fazla incelemesini sağlar.

 • Transözofageal ekokardiyografi. Bu prosedürde yemek borusuna bir ultrason probu yerleştirilmektedir. Prob, kalbin ayrıntılı görüntülerini almak için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanmaktadır. Bu görüntüler, doktorların kalp yapıları ve kapakçıkları daha iyi görmesini sağlar.

Akut Koroner Sendromu (Kalp Krizi)

Ventriküler taşikardinin sınıflandırılması


Ventriküler taşikardi acil müdahale gerektiren bir durumdur. Doktorlar bu düzensiz kalp ritimlerini şiddetine göre ayırabilir.


Ventriküler taşikardinin sınıflandırılması aşağıdakilere göre yapılmaktadır:


 • Şiddetin seviyesi ve sürenin uzunluğu

 • Morfoloji ya da kalp atışı düzeni

 • Hemodinamik etki ve kalbin kan pompalama yeteneği üzerindeki etkileri

Ventriküler taşikardi türleri şunlardan oluşur:


 • Kan akışında sorun yaratmadan kendiliğinden geçen sürekli olmayan ventriküler taşikardi

 • 30 saniyeden uzun süren ve kan akışının bozulmasına neden olan sürekli ventriküler taşikardi

 • Her kalp atışının bir sonrakine benzediği monomorfiklik durumu

 • Kalp atışlarının değiştiği polimorfiklik durumu

Ventriküler taşikardi tedavisi


Bu tedavide, kalp ritminin düzenlenmesi ve atakların önlenmesidir. Acil durumlarda, ventriküler taşikardi tedavisi şunlardan oluşmaktadır:


 • Kalp masajı

 • Elektriksel defibrilasyon

 • Antiaritmik ilaç

İleri zamanlardaki kalp aritmilerini önlemek uzun süren tedavileri gerektirebilir.


Uzun süren tedavi seçenekleri şunlardan oluşmaktadır: • İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör. Bu cihaz, anormal kalp ritimlerinin düzelmesi için göğse ya da karına yerleştirilmesidir. Anormal bir kalp ritmi tespit edildiğinde kalbe şok verir.

 • Radyofrekans ablasyonu. Bu prosedürde, bir radyo dalgası tarafından üretilen elektrik akımı, kalbin düzensiz atmasına neden olan anormal dokuları yok etmek amaçlanır.

 • Antiaritmik ilaç. Bu tür ilaçlar kalp atış hızını yavaşlatır ve ventriküllerin kanla dolmasına yardımcı olur. Ek olarak, yan etkilere neden olabildikleri için her zaman tavsiye edilmez. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, diğer yöntemler kadar etkili değillerdir.

 • Beta blokerler. Bu ilaçlar kalp atışının hem hızını hem de kuvvetini azaltırken kan basıncının da düşmesine neden olur. Beta blokerlerin yan etkileri vardır.

Yüksek Tansiyonun Belirtileri Nelerdir?

Ventriküler taşikardisi olan insanlar için sonuç nedir?


Tedavi hızlı bir şekilde uygulandığı zaman ventriküler taşikardisi olan kişiler için sonuç genellikle olumludur. Bununla birlikte, bozukluk tedavi edilmediği zaman insanlar ani kalp durması ve diğer ciddi durumlar için daha büyük bir risk altında olurlar.


Bu cihazlar vücuda yerleştirildikten sonra, düzensiz ritimler tespit ettiğinde kalbe ani bir şok vererek kalbin atmasını ve ritimlerin düzenlenmesini sağlar. İmplante edilmiş cihazlar için kriterleri karşılamıyorsanız, aritmi riskinin azalması için ilaç kullanımı tavsiye edilebilir.


Nasıl Önlenir?


Yapısal bir kalp hastalığınız ya da ventriküler taşikardi için başka riskleri barındırıyorsanız, kalp ritminin azalması ya da kalp atışlarının düzenlenmesi için ilaç ve implante edilen cihaz kullanmak bu risklerin azalmasına yardımcı olabilir.


Diğer önleme yöntemleri şunlar olabilir:


 • Qt aralığını arttıran belirli ilaçlardan uzak durmak.

 • Potasyum ve magnezyum seviyesini normal bir aralıkta tutmayı amaçlamak

 • Tiroid ve böbrek fonksiyonların normal aralıklarda tutmak


Kaynaklar

bottom of page