top of page

Subklinik Hipertiroid Nedir? Belirtiler, Teşhis ve Tedavi

Subklinik Hipertiroid Nedir? Belirtiler, Teşhis ve Tedavi hakkında detaylı bilgilere bu yazımızda yer verdik.

Subklinik Hipertiroidizm Nedir? Belirtileri, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri
Subklinik Hipertiroidizm Nedir? Belirtileri, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Subklinik hipertiroid, düşük seviyelerde tiroid uyarıcı hormona ve normal T3, T4 seviyelerinin olduğu bir tür rahatsızlıktır.T4 (tiroksin), tiroid bezi tarafından salgılanmakta olan önemli bir hormondur. T3 (triiyodotironin) ise T4’ün değiştirilmiş versiyonuna denilmektedir. Tiroid bezi tarafından üretilen T4 miktarı, hipofiz bezinin TSH üretim seviyeleri tarafından kontrol edilmesinde görevlidir.


Hipofiz bezi tarafından çok az miktarda T4 üretiliyorsa, tiroid bezinin daha fazla T4 üretmesini uyarmak için daha fazla TSH üretilecektir. T4 miktarı ise normal seviyelere ulaştığı zaman, hipofiz bezi bunu algılamaya başlar ve TSH üretimini durdurur.


Subklinik hipertiroidi bulunan kişilerde, tiroid bezi normal seviyelerde T4 ve T3 üretilse de yine normalden daha düşük TSH seviyelerine sahip olmaktadırlar. Hormonlarda oluşan bu dengesizlik subklinik hipertiroide duruma yol açar.


Dünya çapında subklinik hipertiroid prevelansı yüzde 0,6 ile 16 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Kullanılan tanı kriterlerine göre değişiklik gösterebilir.

Hipertiroid Kilo Artışına Neden Olabilir mi?

Subklinik hipertiroid belirtileri


Subklinik hipertiroidi bulunan çoğu kişide aşırı aktif tiroid semptomları görülmez. Subklinik hipertiroid semptomları eğer görülüyorsa bunlar hafif olur ve spesifik değildir. Bu belirtiler şunları kapsamaktadır:


 • Hızlı kalp atışı ya da kalp çarpıntısı

 • Titreme, genellikle ellerde ya da parmaklarda

 • Terleme ya da ısı intoleransı

 • Gerginlik, endişe ve sinirlilik hissi

 • Kilo kaybı

 • Konsantrasyon zorluğu

Hipotiroid ve Hipertiroid Arasındaki Farklar Nelerdir?

Subklinik hipertiroid sebepleriSubklinik hipertiroide hem iç (endojen) hem de dış (eksojen) faktörler neden olabilmektedir.


Subklinik hipertiroidin endojen nedenleri şunlardan oluşmaktadır:


 • Graves hastalığı. Graves hastalığı, tiroid hormonlarının aşırı üretilmesine neden olan bir otoimmün bozukluk türüdür.

 • Multinodüler guatr. Büyümüş tiroid bezlerine guatr denir. Multinodüler guatr, birden fazla yumrunun ya da nodülün görülebildiği büyük bir tiroiddir.

 • Tiroidit. Tiroidit, bir grup bozukluğun neden olduğu tiroid bezinin iltihaplanmasıdır.

 • Tiroid adenomu. Tiroid adenomu, tiroid bezinin iyi huylu olan bir tümörüdür.

Subklinik hipertiroidin eksojen nedenleri şunları içerir:

 • Aşırı TSH baskılayıcı terapisi

 • Hipotiroid için hormon tedavisi sırasında nedensiz bir şekilde TSH baskılanması

Subklinik hipertiroidizm hamile kadınlarda, genellikle ilk trimesterde ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, olumsuz gebelik sonuçlarıyla ile bir alakası yoktur ve çoğu zaman tedavi gerektirmez.

Nodül Nedir? Belirtileri, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Subklinik hipertiroid teşhisi


Doktor subklinik hipertiroid olduğundan şüphe duyduğu zaman ilk önce TSH seviyelerini değerlendirmeye başlar.TSH seviyelerinin düşmesi tespit etmek için doktor T3 ve T4 seviyelerinin normal aralıklarda olup olmadığını anlaması için değerlendirmeler yapacaktır.


Bu testlerin yapılması için doktor koldan bir kan örneği alacaktır.


Yetişkinlerde TSH için normal seivye aralığı genellikle litre başına 0,4 ila 4,0 mili-uluslararası birim (mIU/L) olmaktadır.


Subklinik hipertiroid genellikle iki kategoriye ayrılmaktadır:

 • Derece I: Düşük, ancak belirlenebilir TSH. Bu kategoride bulunan kişilerin TSH seviyeleri 0,1 ile 0,4 mlU/L arasındadır.

 • Derece II: Belirlenemeyen TSH. Bu kategoride bulunan kişilerin TSH seviyeleri 0,1 mlU/L'nin altındadır.

Tedavi edilmediği takdirde vücut üzerindeki etkileri nelerdir?


Subklinik hipertiroid tedavi edilmediği takdirde, vücut üzerinde birkaç olumsuz etkiye sahip olmaktadır:


 • Hipertiroid riskinde artış yaşanması. Tespit edilemeyen TSH seviyelerine sahip insanlar, hipertiroid geliştirme riskiyle karşı karşıyadır.

Negatif kardiyovasküler etkiler. Tedavi edilmeyen kişilerde aşağıdakiler gelişebilmektedir:

 • Artan kalp hızı

 • Egzersize karşı azaltılmış tolerans

 • Aritmiler

 • Atriyal fibrilasyon

 • Azaltılmış kemik yoğunluğu. Tedavi edilmeyen subklinik hipertiroid, postmenopozal kadınlarda kemik yoğunluğunun azalmasına neden olabilir.

 • Bunama. Bazı çalışmalar, tedavi edilmemiş subklinik hipertiroidin demans geliştirme riskinin artmasını öne sürmektedir.

Subklinik hipertiroid tedavisi


Bilimsel araştırmaların sonucunda, subklinik hipertiroidi olan kişilerin yüzde 50'sinde düşük TSH seviyelerinin kendiliğinden, zamanla normale döndüğü saptandır.


Bu durumun tedaviye ihtiyacı olup olmadığı aşağıdakilere faktörlere bağlıdır:


 • Nedenine göre

 • Ne kadar şiddetli olduğuna göre

 • İlgili herhangi bir komplikasyonun varlığına göre

Nedene göre tedavi


Doktorlar, subklinik hipertiroide neyin neden olabileceğini teşhis etmek için çalışmalar yapmaktadır. Nedeni saptamak, uygun tedavinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.


Subklinik hipertiroidin endojen nedenlerini tedavi etmekGraves hastalığına bağlı olarak oluşan subklinik hipertiroide sahipseniz tıbbi tedavi gerekmektedir. Doktorlar muhtemelen radyoaktif iyot tedavisi ya da metimazol gibi anti-tiroid ilaçlar reçete etmektedirler.


Multinodüler guatr ya da tiroid adenomuna bağlı olarak gelişen subklinik hipertiroidizmin tedavi edilmesi için radyoaktif iyot tedavisi ve anti-tiroid ilaçları kullanılmaktadır.


Tiroidite bağlı olarak gelişen subklinik hipertiroidizm çoğu zaman herhangi bir ek tedavi gerekmeden kendi kendine düzelmektedir. Tiroidit şiddetliyse, doktorlar iltihap önleyici ilaçlar reçete etmektedir. Bu ilaçlar, nonsteroid antiinflamatuar ilaçları (NSAID'ler) ya da kortikosteroidleri içermektedir.


Subklinik hipertiroidizmin eksojen nedenlerini tedavi etmek


Nedeni TSH baskılayıcı tedavi ya da hormon tedavisinden dolayıysa, doktorlar uygun olan durumlarda bu ilaçların dozunu azaltabilir ya da arttırabilir.


Şiddete dayalı tedavi


TSH düzeyleri düşük ancak yine de tespit edilebilir durumdalarsa ve herhangi bir komplikasyon görülmüyorsa hemen tedavi gerekmeyebilir. Bunun yerine doktorlar, normal haline dönene kadar ya da doktor, kişinin durumunun stabil seviyelere geldiğine emin olana kadar TSH seviyesini birkaç ayda bir yeniden test etmeyi amaçlayabilir.


TSH düzeyleri Derece I ya da derece II'ye düştüyse ve aşağıdaki risk gruplarının içindeyseniz tedavi gerekmektedir:


 • 65 yaşın üzerindeyseniz

 • Kardiyovasküler hastalığa sahipseniz

 • Osteoporozun varsa

 • Hipertiroidizmi düşündüren semptomlarınız bulunduruyorsanız

Uygulanan tedavi, subklinik hipertiroidizme ne tür bir durumun neden olduğuna göre değişiklik gösterecektir.


Komplikasyonların varlığına göre tedavi


Subklinik hipertiroid nedeniyle kardiyovasküler ya da kemikle ilgili semptomlara sahipseniz, beta blokerlerden ve bifosfonatlardan yararlanma olasılığınız yüksektir.


Ek olarak yapabileceğiniz şeyler


Bazı araştırmalar, yeterli günlük kalsiyum dozu alındığından emin olarak kemik yoğunluğu üzerindeki olumsuz etkilerin hafiflemeye başladığını saptamıştır.


Subklinik hipertiroide sahipseniz biraz kilo kaybı yaşamanız normal bir durumdur. Bunun nedeni, aşırı aktif tiroidi olan kişilerin yüksek bazal metabolizma sınırına (BMR) sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Kiloyu korumak için kalori alımı her zaman dengeli olmalıdır.


Sonuçları Nedir?


Subklinik hipertiroid düşük TSH seviyelerine sahipken normal T3 ve T4 seviyelerinin bulunduğu zamana denir. Subklinik hipertiroid belirtilerine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, doktorunuz tanıyı koymak için bir dizi kan testi isteyebilmektedir.


Bu duruma çeşitli farklı koşullar neden olabildiği için uygulanan tedavi nedene ve ciddiyete göre yapılacaktır. Seviyelerin doğal olarak ya da ilaç kullanımı yoluyla normale dönmesi sonucunda, iyileşmeniz mükemmel olacaktır.


bottom of page