top of page

Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir?


Narsist Ne Demek?
Narsist Ne Demek?


Narsist Ne Demek? Kişilik bozukluklarından biri olan Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NPS), en çeşitli klinik bulgulara ve en geniş şiddete sahiptir. Bu nedenle psikiyatride bu bozukluğun sınırları ve tanı ölçütleri halen tartışılmaktadır. Tanı kriterleri net olmadığı için sıklık konusunda net bir veri yoktur. Bununla birlikte, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nüfusun insidansının 0 ila 6.2 olduğu tahmin edilmektedir. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, sıklıkla eşlik eden başka bozukluklar nedeniyle kliniğe gelirler. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerde genellikle duygudurum, kaygı, madde kullanımı ve kişilik bozuklukları gibi belirtiler görülür ve tanı ve tedavi süreci oldukça karmaşıktır. Bu klinik özellikler benmerkezcilik, yüzeysel sömürücü ilişkiler, empati eksikliği ve kimlik karmaşası, bağlanma sorunları, kronik boşluk ve can sıkıntısı ve yaşam değişikliklerine yatkınlığı içerir. Bu memnuniyetsizlikleri olan kişilerde semptomları kapsamlı bir şekilde değerlendirilir ve diğer hastalıklardan ayırt edilir. Psikolojik, kişilerarası ve profesyonel işlevler tıp uzmanları tarafından değerlendirilir.

Mide Bulantısı Neden Olur? Ne İyi Gelir?

Narsist


Türk Derneği tarafından Türkçe'ye özsaygı olarak çevrilen narsist kelimesi, kendine saygısı olan ve çok benmerkezci insanları tanımlamak için kullanılır. Narsist Ne Demek? Narsist kelimesinin bir diğer anlamı da dış görünüşüyle ​​aşırı ilgilenen kişidir. Narsistik kişilik bozukluğu ise abartılı kibir, sürekli kendini övme ihtiyacı, başkaları için empati eksikliği, başarıdan aşırı gurur duyma ve küçümseyen veya tepeden bakan bir tutumla karakterize bir kişiliktir. Açık veya gizli olabilen bu özellikler narsistik kişilik bozukluğunun temel özellikleridir. Yaygın olmasına ve sıklıkla diğer zihinsel bozukluklarla ilişkili olmasına rağmen, en az çalışılan kişilik bozukluklarından biridir. Bu durumda tedavi çok zorsa diğer komorbiditelerin tedavisi de zor olabilir. Narsistik kişilik bozukluğunun yaygınlığı ve sosyo-demografik özellikleri, tanı ölçütleri henüz geliştirilme aşamasında olduğu için çalışmada net olarak gösterilememiştir. Bununla birlikte, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar, insidansın erkeklerde kadınlardan daha yüksek insidans ile % 0 ila %6.2. Klinik çalışmalar, yaya popülasyonunda NPD insidansının yüzde 1 ila 17 arasında değiştiğini göstermiştir. Ancak tanı kriterleri net olmadığı için hastalığın sıklığını net olarak ortaya koyan bir çalışma bulunmamaktadır.

Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Narsist Nedir?


Benmerkezcilik, empati eksikliği ve kendini önemseme duygusu ile karakterize edilen sürekli bir içsel deneyimler ve eylemler dizisidir. Narsist Ne Demek? Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin kişiliğini işlevsel açıdan önemli ölçüde kötüleştirir ve bazı belirgin patolojik özelliklerle ilişkilidir. Diğer kişilik bozuklukları gibi narsistik bozukluklar da kişinin ve çevresindekilerin yaşamını sosyal çevreler, aileler, arkadaşlıklar gibi çeşitli alanlarda olumsuz etkiler.

Roaccutane Nedir? Yan Etkileri ve Fiyatı

Narsist Kişilik BozukluğuKişilik bozukluklarından biri olan narsisistik kişilik bozukluğu, diğer bozukluklardan farklı bir semptomla kendini gösterir. Çok farklı semptomlar nedeniyle, kullanılan tanı kriterleri Ruhsal Hastalıkların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında (DSM-5) belirtilenlerden farklı olabilir. DSM-5 için tanı kriterleri, aleni veya örtük olarak şişkin benlik saygısı, aşırı övgü ihtiyacı, yüzeysel sömürücü ilişkiler ve empati eksikliğini içerir. Diğer belirtiler arasında kimlik bozulması, bağlanma sorunları, kronik boşluk ve can sıkıntısı ve yaşam geçişlerine yatkınlık sayılabilir. Narsist Ne Demek? Narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin ilgi odağı olması gerekir. Bununla birlikte, NPD'li bireyler, arzu ettikleri ilgiyi görmediklerinde küçümsenebilir, suistimal edilebilir, bitkin veya kızgın olabilirler. Yüzeysel ve sömürücü ilişkiler, narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin faydalı buldukları ve çoğu zaman bireylerin finansal faydalar elde etmelerine ve benlik saygısını artırmalarına yardımcı olan ilişkilerdir. Bu engeli olan insanlar, gelişmek için genellikle zengin, güzel veya ünlü kişilere güvenirler. Narsist Ne Demek? Narsistik kişilik bozuklukları her yaştan insanı etkileyebilir ve bu bireyler genellikle gençlik potansiyellerini yıllar içinde kaybetmediklerine dair üstü kapalı bir inanca sahiptir. Bu nedenle kariyerlerini ve ilişkilerini erteleyebilirler.


Narsist Testi


Narsist Ne Demek? Narsisizm, psikolojinin en eski ve en iyi yazılmış yönlerinden biridir. Bu test, Narsisistik Kişilik Envanteri (NPI), psikolojide en klasik ve yaygın olarak kullanılan testlerden biridir. Bu test, genel toplumda asemptomatik narsisizmi ölçmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, bu test narsisistik kişilik bozukluğunu (NPD) teşhis etmek için kullanılamaz ve mutlaka bu testten en yüksek puanı alan kişinin NPD'si olduğu anlamına gelmez.

Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Narsist Tedavisi Nasıl Olmalıdır?


Kendini seven kişilik bozukluğu olan kişiler için kullanılabilecek tedaviler arasında psikoterapi ve ilaç tedavisi yer alır, ancak asıl kullanım ilaçtan ziyade psikoterapidir. Ancak narsisistik kişilik bozukluklarının çeşitli psikiyatrik bozukluklarla birlikte bulunabilmesi tedavi sürecini zorlaştırmaktadır. Ayrıca tanı kriterlerinin halen tartışılması klinik tanıyı zor bir süreç haline getirmektedir. Bu nedenle tanıyı doğru değerlendirmek çok önemlidir.


Narsist Ne Demek? Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle tedaviye başlamaktan çekinirler ve tedaviye katılmaya direnirler. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin psikoterapi sırasında empatik ve destekleyici olması, tedavi hedeflerine odaklanması gerekmektedir. Tedavi için klinisyenler tarafından çeşitli psikoterapötik yöntemler kullanılabilir. Destekleyici psikoterapi yöntemleri, yapılandırılmış psikoterapi, zihinselleştirme temelli terapiler, metastaz odaklı psikoterapi, şema odaklı psikoterapi veya savunmacı davranışçı terapiler kullanılmaktadır. Narsistik kişilik bozukluklarında uyuşturucu kullanımı en aza indirilir. İlaç, güvenlik riski oluşturan NPD semptomlarının varlığında veya tedavi edilebilir diğer psikiyatrik bozuklukların varlığında kullanılabilir.


Narsist Kişilik Bozukluğu Nedenleri Nelerdir?


Narsist Ne Demek? Narsistik kişilik bozukluğunun nedeni bilinmemektedir, ancak bilim adamları tarafından ortaya atılan hipotez, bozukluğa genetik, biyolojik veya psikososyal nedenlerden kaynaklanabileceğini düşündürmektedir.


  • Genetik: Herhangi bir kişilik bozukluğunda olduğu gibi, çalışmalar NPD'nin genetik bir nedene bağlı olabileceğini ancak tutarsız sonuçlarla olabileceğini göstermiştir. Genel olarak, kişilik bozukluklarının kalıtsallığının %60'ı aştığı bulunmuştur, bu da açık bir genetik etkiyi gösterir. NPD'nin ikiz bir çalışması, kalıtsal geçişin 25 ila 79 aralığında dalgalanabileceği sonucuna varmıştır.

  • Biyolojik: Narsistik kişilik bozukluğu ile biyolojik faktörler arasındaki ilişkiyi araştıran az sayıda çalışma vardır. Bununla birlikte, araştırmalar empati eksikliğinin nedeninin sinirsel bağlantılar olabileceğini düşündürmektedir.

  • Psikososyal: Ebeveynlerin narsisistik kişilik bozukluğunun gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle çocuklara aşırı korumacı ve aşırı davranılması, soğuk ve öfkeli davranışlar ya da anne-babanın çocukken reddetmesi çocuklarda ileride narsisistik kişilik bozukluklarının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Araştırmalar, çocuk istismarı ve ihmalinin de bu duruma yol açabileceğini göstermiştir.

Narsist Kişilere Tanı Nasıl Konulur?


Narsist Ne Demek? Psikolog veya psikiyatrist, tıbbi geçmişi olan bir hastanın durumunu, davranışlarını, söylediklerini değerlendirir ve narsisistik özelliklere sahip olup olmadığını kontrol eder. Narsistik kişilik bozukluğu teşhisi konan kişilerin iyi sonuçlar için tedaviye düzenli olarak devam etmeleri önemlidir. Narsistik kişilik bozukluğu tedavi edilmediği takdirde kişilerin sosyal, aile ve iş hayatında ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Uyuz Hastalığı Nedir? Neden Olur?

Narsist Tedavisi Nasıl Olur?


Narsist Ne Demek? Narsistik kişilik bozukluğunu tedavi etmek için önce narsistik kişilik bozukluğunuz olduğunu kabul etmelisiniz. Bu engeli olan birçok kişi durumu kabul etmez, saldırgan davranışları haklı çıkarmaya çalışır ve başkalarını suçlar ve suçlar. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını hissettikleri anda bir psikolog veya psikiyatristten yardım almalıdır. Narsistik kişilik bozukluğu tanısı konulan kişiler için psikolog veya psikiyatrist tarafından onaylanmış tedavi uygulanır. Terapiyi kullananların bu terapi için özel olarak eğitilmeleri gerekir.

bottom of page