top of page

MR ve Röntgen Testleri Arasındaki Farklar

MR ve Röntgen Testleri Arasındaki Farklar hakkında bu yazımızda detaylı bilgilere yer verdik. Daha fazlasını öğrenmek için okuyun!

Röntgen ve MR


Röntgen ve MR doktorların çeşitli durumları teşhis edebilmesi ve tedaviye yardımcı olması için isteyebileceği görüntüleme testleridir. Bazı durumlarda doktorlar teşhisin daha iyi doğrulanması için birçok görüntüleme testi isteyebilmektedir.


Hem Röntgen hem de MR testlerinde vücudun içindeki dokular ve diğer yapılar görüntülenmektedir. Ancak dikkate alınması gereken bazı önemli farklılıklarda bulunmaktadır. Herhangi bir görüntüleme testi çektirmeden önce hangi seçeneklerin bulunduğunu doktorla tartışabilirsiniz.


MRI ve Röntgen hangi alanlarda kullanılmaktadır?


MR, güçlü mıknatıslar sayesinde vücudun farklı bölgelerinden birden fazla görüntü alınmasıdır. MR testlerinde vücudun bütün detayları görüntülenmektedir.


MR testleri çekilirken 30 dakika ya da daha fazla süre boyunca simide benzeyen bir kapsülün içerisinde uzanılır. MR teknisyeni cam bulunan bir odadan makineyi kontrol etmektedir.


Röntgende ise iyonlaştırıcı radyasyon kullanılarak düz görüntüler oluşturulur. Birden fazla röntgen çekilmesi durumunda siz ya da makinenin farklı açılarda bulunması gerekir.


Röntgen çekimi esnasında, vücudunuza radyasyon gönderilir ve vücuttan geçen radyasyonlar sayesinde görüntü oluşturulur. Genellikle radyasyondan korunmak için kurşun önlük giyilmektedir.


MR ve Röntgen testleri, semptomların ya da anormal durumların teşhis edilmesi üzerine farklı kullanımlara sahiptir.

Omuz MR Nasıl Çekilir?


MR neden çekilir?


Doktorlar; beyin, multipl skleroz, felç ya da tümör, sinir, kas, bağ, tendon, disk, omurilik, sinir kökleri gibi durumların semptomları ya da teşhisi için kullanılmaktadır.


Bu tür görüntüleme testi genellikle çeşitli vücut dokuları ya da kemik bulunmayan alanlar için uygundur.


Röntgen neden çekilir?


Kemik kırıkları ya da anormallikler, vücutta bulunan yabancı cisimler, pnömoni benzeri akciğer hastalıkları, akciğerde bulunabilen tümörler, diş sorunları, dokularda kireçlenme, kalp yetmezliği, böbrek taşı, artrit ya da bağırsak problemlerinin teşhis edilmesi için röntgen çekilmektedir.


Bazı kanser vakalarının tedavisi için de röntgen kullanılabilmektedir. Bu yönteme radyasyon tedavisi de denilir. Bu testte kanserli hücrelerin DNA’sı yok edilmektedir.

Göğüs MR’ı Nedir? Neden Çekilir?


Faydaları nelerdir?


MR Faydaları


MR, doktorların anormal durumların teşhis edilmesi için daha net görüntülerin çekildiği bir görüntüleme türüdür.

Kronik hastaların görüntüleme testlerine ihtiyacı olması durumunda MR testi kullanılmaktadır. Çünkü MR makineleri röntgen makineleri gibi radyasyon yaymamaktadır.


Röntgen Faydaları


Röntgen çektirmek hem maliyetli hem de herkesin erişebileceği bir görüntüleme testidir. Bu türde sorunun teşhis edilmesi için, filmin çekilmesi ve sonuçların çıkması dakikalar sürmektedir. Genellikle bir röntgen filminin çekilmesi yaklaşık olarak 10 dakika sürmektedir.


Genellikle MR testlerinin sonuçlanması uzun sürdüğü için doktorlar hızlı teşhisler için röntgen tercih etmektedir.

Lomber MR Nedir? Neden Çekilir?


Zararları nelerdir?


MR ZararlarıMR’ların işlem esnasında çok fazla gürültü, makinenin iç tarafının darlığından klostrofobiyi tetikleme, belirli metal implantların ya da kalp pilinin etkilenmesi, işlemin uzun sürmesi ve vücut büyüklüğünden dolayı makineye sığamama gibi dezavantajları ve riskleri bulunmaktadır.


MR sırasında kullanılan bazen kullanılan kontrast maddeler damardan enjekte edilir. Bu boyalar alerjik reaksiyonlara neden olabilir.


Röntgen Zararları


Özellikle çocuklarda ya da sık sık röntgen çektiren insanların fazla radyasyona maruz kalmasından dolayı uzun vadede oluşan riskler, tek bir görüntüye sahip olduğu için fazla ayrıntı bulunmaması, hamilelerde karında ya da pelvik alanda çekilmesinin güvenli olmaması gibi dezavantajları bulunur.


MR ve Röntgen Fiyatları


Görüntüleme testlerinin maliyetleri yapılacak olan görüntü testine göre değişiklik göstermektedir. Sağlık sigortası bazı durumlarda görüntüleme testlerini karşılamaz.


Görüntüleme testlerinin maliyetleri için hastanelerden gerekli bilgiler alınabilmektedir. Sigortanın ise görüntüleme testi masraflarını karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için sağlık sigortanızı yapan şirketle iletişime geçin.

Servikal MR Nedir? Nasıl Çekilir?


MR ve Röntgen, BT taramasıyla nasıl karşılaştırılmaktadır?


Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında bilgisayar teknolojisi ise X-ışınları birlikte kullanılmaktadır. BT taramaları röntgenin tek başına çekemediği bir dizi görüntüyü oluşturur.


BT taraması genellikle uzun sürmektedir. Röntgenden daha pahalı olabilmektedir. Röntgende de olduğu gibi BT taramalarında da iyonlaştırıcı radyasyon bulunur. Bu yüzden pek güvenli değildir.


Doktorlar; görüntüleme testlerinin hangisinin uygulanacağını, hangisinin daha çok fayda vereceğini ve potansiyel risklerin ne kadar olduğunu belirlemektedir.


MRI ya da Röntgen testleri COVID-19'u tespit edebilir mi?


Covid-19 virüsünün tespiti için hala PCR testi standart olarak uygulanmaktadır. Araştırmacılar, farklı görüntüleme testlerinin Covid-19 hastalığının teşhis edilmesi için yardım sağlayıp sağlamayacağını araştırmaktadır.


2021 yılında yapılan bir incelemeye göre, görüntüleme testlerinin bazıları Covid-19 teşhisinde yardımcı olduğu savunulsa da bu araştırmada mutlak teşhislerin sağlanmadığı da vurgulanmıştır. Günümüzde BT taramaları diğer görüntüleme testlerine göre Covid-19'u daha doğru teşhis etmektedir.


Genellikle görüntüleme testleri Covid-19'dan kaynaklanan hasarların incelenmesi için kullanılmaktadır.


Yapılan araştırmalara göreyse, Covid-19 bulunan kişilerde neredeyse %50’si enfeksiyonların doğrulanmasından sonra anormal derecede göğüs röntgeni çekilmiştir.


Doktor kontrolüne ne zaman gitmek gerekir?Hastalıkların ya da belirli yaralanmaların tespit edilmesi için bu testler kullanılabilir.


Herhangi bir yaralanma olayından şüphelenme, herhangi bir hastalıktan sonra insanın kendini iyi hissetmemesi; ateş, nefes zorluğu ya da bilinç kaybının acil semptomlarının varlığı durumunda doktora görünmek gerekmektedir.


Ayrıca doktorlar, MR ya da röntgene ek olarak tanının doğrulanması ya da tanı konulması hakkında bilgi sahibi olmak için idrar tahlili ve kan testi gibi laboratuvar testleri önerebilmektedir. Sonuçlara bağlı olarak durumun kontrol altına alınmasına yardımcı olması için gelecek zamanlarda görüntü testlerinin sıklaşması gibi durumlara ihtiyaç duyulabilir.


Özet


MR ve röntgen; kronik hastalıkların, yaralanmaların ve hastalıkların teşhis edilmesine yardımcı olsun diye iki tür görüntüleme testlerindendir.


MR; kas, tendon, ve diğer dokuların sorunlarının teşhis edilmesine yardımcı olsun diye farklı açılarda birden fazla görüntü sunmaktadır.


Kemik ve göğüs röntgenleri maliyet açısından uygundur. Daha hızlı sonuçlar alınmaktadır. Röntgenin tek sıkıntısı düz görüntüler alınmaktadır. Röntgenler ayrıca insanları az miktarda radyasyona maruz bırakmaktadır. Bu nedenden dolayı sık sık röntgen çektirmemek lazımdır.


Görülen semptomlara ve duruma bağlı olarak kullanılan görüntüleme testi de farklılık göstermektedir.


Kaynaklar

bottom of page