top of page

MR ve PET Taraması Farkları ve Neden Çekilirler

MR ve PET Taraması Farkları ve Neden Çekilirler hakkında bu yazımızda detaylı bilgilere yer verdik. Daha fazlası için okuyun!

MR ve PET Taraması
MR ve PET Taraması


PET taraması (pozitron emisyon tomografi taraması) çoğunlukla BT taraması ya MR ile birlikte yapılır.


MR ve BT taramalarında vücudun iç organları ve dokuları görüntülenmekteyken, PET taramasında ise sorunların hücresel düzeyde gösterilmesini ve sonrasında doktora karmaşık sistemik hastalıkların görünümünü veremktedir.


MR’lara kıyasla PET taramalarında pozitron kullanılmaktadır. Radyolog, taranacak olan alanın görüntülenmesi için vücuda izleyici enjekte etmektedir.


Kan damarları ya da organlarda bir problem yaşandığı zaman MR taramaları kullanılırken, vücut işlevlerinin kontrol edilmesi için PET taramaları kullanılmaktadır.


MR nedir?


MR taramalarında, vücudun iç organlarının ya da herhangi bir dokunun görüntülenmesi için radyo dalgaları ve mıknatıslar kullanılmaktadır.


Bu tarama vücutta sağlıklı ya da hasar gören dokuların tespit edilmesi için çekilmektedir.


PET taraması nedir?


PET taramasında vücudun işlevine bakılarak hastalıklar ya da sorunlar teşhis edilmektedir. Bu tarama da MR gibi görüntülere dayanmaktadır.


PET makinelerinde şekerin nasıl emildiği ya da beynin nasıl çalıştığı gibi işlevlerde değişikliklerin yakalanmasına yardımcı olmak için radyoaktif bulunan özel bir boya kullanılmaktadır.


Kalbin nasıl çalıştığı, kanserin teşhis edilmesi, kanserden dolayı vücudun nasıl tepkiler verdiği, enfeksiyonların teşhisi ve bilişsel işlevdeki gecikmelerin belirlenmesi için PET taramaları yapılmaktadır.


MR ve PET tarama prosedürü


PET taramaları çoğunlukla BT/PET ya da MR/PET kombinasyonlu makinelerde çekilmektedir.


PET taramasında bazı süreçler MR prosedürüne oldukça benzemektedir.


Kombinasyonlu bir makinede PET taraması çekildiğinde:


  1. İlk olarak radyoaktif boya enjekte edilir. Boyanın kana karışması yaklaşık olarak 1 saat sürebilmektedir.

  2. Makinenin gürültülü olmasından dolayı kulak tıkacı ya da kulaklık verilir.

  3. Makinede bulunan zemine uzandırılırsınız. Bu zemin MR/PET makinesine girmektedir.

  4. Görüntüleme işlemi sırasında hareketsiz kalmalısınız. MR/PET makinesi vücudu taramaya başlar. Bu prosedür genellikle bir buçuk saat sürmektedir.

  5. İşlem bittikten sonra zemin makinenin içerisinden çıkar.


BT/PET ya da MR/PET taramalarından hangisi yapılabilir?MR/PET makinelerinin maliyetleri çok daha fazla olduğu için genellikle BT/PET makineleri kullanılmaktadır.


MR çekilmesine ihtiyacınızın olup olmaması durumunda bile doktorlar MR/PET yerine BT/PET taramasının yapılmasını isteyebilir. Bu istek genellikle başka nedenlerden kaynaklanmaktadır.


Doktor BT/PET’i neden önerir?


Aşinalık, uzun süredir bu testin yapılması, yerleşik prosedürler, testlerin hızlı bir şekilde yapılması, doğruluğun oranı, maliyetin az olması, zaman fırsatı, iyi anotomik çözünürlükler ve yumuşak dokuların daha iyi görünmesi durumunda doktorlar genellikle BT/PET makinesinin kullanılmasını tercih etmektedirler.


Doktor neden MR/PET taramasını önerir?


Daha az radyasyona maruz kalmadan, belirli organlarda hassasiyetin artmasında ya da aynı anda MR’ında çekilmesi durumunda doktorlar MR/PET taramasının yapılmasının tercih etmektedir.


Son Olarak


Oksijen kullanımı, kan akışı ya da organ ve doku metabolizması gibi durumların öğrenilmesi için PET taraması yapılmaktadır.


Bir sürü PET taraması genellikle BT/PET kombinasyonlu makinelerde çekilmektedir. Hem PET hem de MR filminin çekilmesi durumunda ise MR/PET makineleri kullanılmaktadır.


Tıbbi implantların, metallerin, dövmelerin bulunması; klostrofobi yaşanması ya da hamilelik durumunda MR, BT ya da PET taramasının çekilmeden önce doktora bildirilmesi gerekir.


Kaynaklar

bottom of page