top of page

Eroziv Osteoartrit Nedir?


Eroziv Osteoartrit Nedir?
Eroziv Osteoartrit Nedir?

Bu yazımızda eroziv osteoartrit nedir? sorusuna cevap veriyoruz.


Osteortrit nedir?


Osteoartrit, eklemlerdeki aşınma ve yıpranma sonucunda kıkırdak kaybına neden olan bir durumdur. Kıkırdak, eklemlerinizdeki kemiklerin uçlarını koruyan ve muhafaza eden güçlü ve esnek dokudur.


Osteoartrit şunlara yol açabilir:


 • Ağrı

 • Şişme

 • Eklem sertliği

 • Esneklik ve fonksiyon kaybı



Eroziv osteoartrit, bir inflamatuar osteoartrit türüdür. Parmak eklemlerinde ve daha az sıklıkla ayak parmaklarındaki eklemlerde gelişebilir. Klinik olarak bunlar interfalangeal eklemler olarak tanınmaktadır.


Araştırmalar, insanların %3'ünden daha azında eroziv osteoartrit geliştirdiğini açıklıyor. Semptomatik osteoartritli kişilerin yaklaşık %10'u bu inflamatuar eklem rahatsızlığına sahiptir.


Eroziv osteoartrit şunlara neden olabilir:


 • Subkondral skleroz olarak bilinen kıkırdak çevresindeki kemiğin sertleşmesi

 • Kemikler arasındaki boşluğun gittikçe daralması

 • Bazı kemik materyallerinin yok edilmesi


Eroziv osteoartrit belirtileri


Eroziv osteoartrit, X-ışınları ve diğer görüntüleme testleri ile teşhis etmek biraz zor bir durumdur. Yapılan bir sürü çalışmanın analizi, doktorlar arasında hangi eklem değişikliklerinin eroziv osteoartriti geliştireceği konusunda bazı belirsizlikler olduğunu buldu.


Durumun herkes tarafından kabul edilen işareti ise aniden gelişme riskidir. Konvansiyonel osteoartrit ile ilgili sertlik ve ağrı; yavaş yavaş oluşmaya oldukça meyillidir. Ancak eroziv osteoartrit semptomları herhangi belirti göstermeden ortaya çıkabilir.


Bu semptomlar öncelikle parmakları etkiler ve genellikle şunları içerir:


 • Aniden başlayan ağrı

 • Şişkinlik

 • Sıcaklık

 • Kızarıklık

 • Elin azalan işlevi (örneğin nesneleri kavramak zorlaşır)


Eklem işlevi eksikliği distal eklemlerden ziyade parmakların proksimal eklemlerinde görülür.


Eroziv osteoartritin nedenleri



Sağlık uzmanları, eroziv osteoartritin agresif bir osteoartrit formu mu yoksa farklı bir artrit tipi olarak mı düşünülmesi gerektiği konusunda hemfikir değiller. Uzmanlar, eroziv osteoartritin agresif bir osteoartrit tür mü yoksa farklı bir artirt türü olduğunu hala anlamış değiller.


Normal osteoartrit, zamanla eklemlerde aşınmaya ya da düzgün bir şekilde iyileşmeyen yaralara neden olabilir. Eroziv osteoartrit aynı belirtileri taşımaz. Uzmanlar, kadınların erkeklerden daha sık etkilenmesinden dolayı hormonlardan kaynaklandığını düşünüyor. Başka uzmanlar ise otoimmün hastalık olduğunu savunuyor.


Eroziv osteoartrit için risk faktörleri


Eroziv osteoartrit genellikle 50 yaş civarındaki kadınları etkileyen bir rahatsızlıktır. Uzmanlar, özellikle menopozdan sonra kadınlarda el ve diz osteoartritin daha yaygın olmasını östrojen kaybından kaynaklandığını düşünüyor.


Ailenizde eroziv osteoartrit geçmişi bulunuyorsa bu rahatsızlığı geliştirme riskinizi artırır.


Osteoartrit rahatsızlığı da Eroziv osteoartrit riskini artırabilir. Osteoartrit vakalarında Eroziv osteoartrit türünün prevalansı %2,8’dir. Ancak semptomatik el osteoartrit vakalarının oranı ise %10,2’dir. Araştırmalar 65 yaş üstü kişilerin %50’sinde herhangi bir tür artrit vakasının olduğunu açıklıyor.


Erkeklere göre kadınlara daha fazla teşhis konulur.


Eroziv osteoartrit nasıl teşhis edilir?


Şişen ve ağrılı parmaklar gibi Eroziv osteoartrit semptomları, romatoid artrit semptomlarıyla benzerlik gösterir. Psoriatik artrit de parmaklarda görülen bir türdür. Yani demek o ki Eroziv osteoartrit ilk başlarda yanlış teşhis edilebilir.



Unutmamak gereklidir ki Eroziv osteoartrit semptomları el bileği ya da parmakların avuç içiyle birleştiği bölgedeki eklemleri içermez. Romatoid artritte bu olay görülür.


Teşhis, sepmtomların, kişisel ve ailenin tıbbi geçmişine dayalı olarak gözden geçirilmesiyle başlar. Doğru teşhis için görüntüleme testleri de geçerlidir.


Eroziv osteoartrit’i normal osteoartritten ayıran özelliklerden birisi ise, Eroziv osteoartrit’İn merkezi kemik erozyonunun belirtiler arasında olmasıdır.


Eroziv osteoartrit tedavisi


Şu anda eroziv osteoartrit için yararlı bir tedavi yoktur. Aynı zamanda durdurulamayan ilerleyici bir durumdur. Tedavinin amacı semptomların şiddetini yönetmek ve eklem fonksiyonunun devam etmesini sağlamaktır.


Birkaç eroziv osteoartrit tedavisi, standart osteoartrit tedavisi ile aynıdır. Ancak belirtilerin şiddeti tedavide en iyi belirleyicidir.


Nonsteroid antiinflamatuar ve analjezikler


Reçetesiz ve reçeteli ağrı kesiciler genellikle eroziv osteoartrit için ilk kullanılan tedavilerdir.

İbuprofen (Advil) gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler), rahatsızlıkla ilişkili inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur.


Asetaminofen (Tylenol) dahil analjezikler, özellikle nonsteroid antiinflamatuar kullanamayan kişiler için yararlı, çok etkili ağrı kesicilerden biridir.


Şiddetli semptomlara sahip olan hastalar için oral ilaçlar yeterli olmayabilir. Bu durumda doktorlar ilk olarak metotreksat olmak üzere romatoid artriti tedavi etmek amaçlı kullanabilirler.


Steroid enjeksiyonları


Steroid enjeksiyonları, iltihabı ve ağrıyı azaltmak için uygulanır, ancak bunlar tek bir eklem için yılda yalnızca birkaç kez kullanılabilir. Elin küçük eklemlerinden ziyade diz ya da omuz gibi daha büyük eklemlerde semptomları geçici olarak hafifletmede daha etkili bir uygulamadır.


İş terapisi



Parmak ve ellerin işlevini kaybetmesi; gömlek iliklemek ya da mutfak eşyalarını taşımak gibi temel görevleri zorlaştırabilir. Ergoterapist, size günlük görevlerin özel araç ve gereçler yardımı ya da kendi başınıza gerçekleştirmenin türlü yollarını öğretebilir.


Eroziv osteoartriti olan kişiler, mesleki terapinin bir parçası olarak, etkilenen eklemleri güçlendirmek ve işlevlerini geri kazanmak için bolca egzersiz yapmalıdır.


Isı tedavisi


Sıcak su ya da sıcak kompres kullanımı, artrit tedavisinin temel tekniğidir. Isı, eklemlerin dokusuna daha fazla besin ve oksijen sağlamak için kan damarlarının açılmasına yardımcı olur, ağrıyı giderir ve sertliği azaltır. Isı tedavisi, diğer ilaçlar ve diğer tedavilere göre daha etkili bir tedavi yöntemidir.


Eroziv osteoartrit ve benzer durumlar


Bir noktaya kadar şişme ve sertlik, eklem ağrısı çoğu artrit türüyle aynı karakteristiğe benzer. Ancak belirtilere göre durumun neden olduğunu belirlemeye yardımcı olan bazı ayrımlar bulunur.


Osteoartrit


Eroziv osteoartrit bulunan bir eklemde, osteoartritten daha fazla ağrı, şişme ve sakatlık meydana gelir. Eroziv osteoartrit aynı zamanda kemik erozyonu ve yıkımı da içerir. Osteoartrit genellikle kıkırdak kaybına neden olurken Eroziv osteoartritte korunan başparmak ekleminin tabanını da etkiler.


Romatizmal eklem iltihabı


Romatoid artrit genellikle ellerde görülür, ancak zaman geçtikçe bilekler ve dirsekler gibi eklemlerde de görülmeye başlar. Eroziv osteoartrit, genellikle el parmaklarında gözükürken nadiren de ayak parmaklarını da etkiler.


Romatoid artritli insanların çoğunda anti-siklik sitrüline peptit antikorlarının dahil olduğu biyobelirteçlerin amaçlandığı pozitif testler yapılır. Eroziv osteoartritli kişilere bu test yapıldığı zaman antikorlar negatif sonuç verir.


Psoriatik artrit


Ciltte oluşan pullu, döküntülü sedef hastalığı belirtisi yoksa, bazı durumlarda bu iki artrit türünü ayırt etmek zordur. Psoriatik artrit bulunan kişilerde ciltte herhangi bir değişiklik gözükmeden nadiren de olsa ağrılı artrit semptomları görülür. Sedef hastalığının teşhis edilmesi durumunda doktorunuz Eroziv osteoartriti daha kolay kontrol altına alır.


Son Olarak


Eroziv osteoartrit ile hayat sürmek, semptomları kontrol altına almak ve ellerinizi kullanmak için çeşitli terapileri kullanmak anlamına gelebilir. Tedavisi olmamasına rağmen bilim ve tıp dünyasında Eroziv osteoartrit temeli ve tedavi seçenekleri için daha araştırmanın gerektiği konusunda çoğu uzman hemfikir durumdadır.


Proaktif davranmak ve tedaviye sadık kalmak; ağrılı ve sinir bozucu durumun sizi rahatsız etmesine rağmen hoş bir yaşam sürmenize yardımcı olur.


Özet


Eroziv osteoartrit; şişlik, ağrı ve hastalığın diğer belirtileri çoğunlukla parmaklarla sınırlı kalsa da osteoartrit ile aynı semptomlara sahiptir.


Artrit semptomlarına sahipseniz, romatoloğa ya da doktorunuza görünün. Ne kadar erken teşhis konulur tedavi süreci başlarsa, Eroziv osteoartritin ilerlemesi o kadar yavaşlar ve semptomları kontrol altına alırsınız.


Kaynaklar


bottom of page