top of page

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?


Beyin Tümörü Belirtileri
Beyin Tümörü Belirtileri

Günümüzde beyin tümörü ile ilgili spesifik şikayetleri ve bulguları olan yani beyin tümörü belirtileri, var olan hastalar nörologlara başvurmaktadır. Bu doktorların yaptıkları; İyi bir tıbbi öykü, nörolojik muayene ve ilişkili görüntüleme yöntemleri (CT, MRI) ile beyin tümörünün teşhisi hızlı ve kolay bir şekilde konulabilir.


Tedavide beyin tümörü cerrahı hastanın tüm verilerini diğer doktorlar (radyologlar), onkolog, patolog, radyolog ile görüştükten sonra uygun tedaviye (ameliyat, radyasyon, kemoterapi) karar verir. İyi huylu tümörlerde cerrahi tedavi deneyimli eller tarafından yapılırsa, tümörün tamamı alınırsa ameliyat sonucu mükemmeldir.


Yavaş büyüyen tümörler için cerrahi tedavi sonuçları iyi ile mükemmel arasında değişir. Hızlı büyüyen melanom için 3 tedavinin amacı hayatta kalma süresini uzatmaktır. Cerrahi tedavi günümüzde yüksek teknoloji ile donatılmış modern merkezlerde ve deneyimli ellerde yapılan ameliyatların sonuçları çok iyidir.


Bu nedenle beyin tümörlerinin tedavisinden korkulmamalı, tanı geciktirilmeden korkulmalıdır. Beyin tümörlerini ameliyat edebilen deneyimli bir beyin cerrahına görünerek beyin tümörü ameliyat süresi kısalır ve hastalar daha erken işlerine dönebilirler.


Tümörler, beyin dokusunun kendisinden, beynin sinirlerinden, meninkslerden, beyni çevreleyen kafatasının kemiklerinden veya kafatasını çevreleyen kas dokusundan, birincil (birincil) beyin tümörlerinden veya hastalıklardan oluşur. Vücutta başka bir organdan (akciğer, meme, prostat vb.) beyne yayılmasına metastaz veya sekonder beyin tümörü denir. Beyin tümörü nasıl oluşur? Vücudun tüm organlarında olduğu gibi tümörler de beyin hücrelerinden kaynaklanır.


Bepanthol Yara İzi Kremi

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?


Beyin tümörü belirtileri, Beyin tümörü kafatasında yerleşik bir tümör olduğu için, kafatasındaki basınç artışına bağlı olarak şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi yaygın belirtiler görülebilir. Ayrıca beynin etkilenen bölgesine bağlı olarak farklı belirtiler ortaya çıkar. Bu;


 • Vücudun sağ veya sol yarısında zayıflık,

 • Uyuşma

 • Yürüyüş bozukluğu,

 • Görme kaybı,

 • İşitme kaybı,

 • Hafıza düşüşü,

 • Konuşmada güçlük

 • Dengesizlik


Hipofiz bezi tümörlerinde; Adet düzensizlikleri, kol ve bacaklarda tüylenme gibi çeşitli hormonal bozukluklar meydana gelebilir. Dünya nüfusu yaşlandıkça, beyin tümörlerinin görülme sıklığı artmaktadır. Dünya nüfusu yaşlandıkça, beyin tümörlerinin görülme sıklığı artmaktadır. Ancak beyin tümörleri her yaşta ortaya çıkabilir.


Benzoxin Krem Ne İşe Yarar? Fiyat


Dünya nüfusunun yaşlanmasına bağlı olarak beyin tümörlerinin toplumdaki prevalansının giderek yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. Araştırmalar, her 100.000 kişiden 5'inin beyin tümörü olduğunu gösteriyor. Bu oranın önümüzdeki yıllarda daha da artacağı tahmin edilerek bilim insanlarının da ilgisini çekiyor; beyin tümörlerini tedavi etmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanır. Son yıllarda ilaçlı tedaviler alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Kötü huylu tümörlerde yaygın olarak kullanılan kemoterapi, hastanın ömrünü uzatır ve bazen tam bir iyileşme sağlar. Bununla birlikte, özellikle iyi huylu tümörlerde ve ayrıca hipofiz bezi tümörlerinde ilaç tedavisi bazen gereklidir.


İyi Huylu Beyim Tümörü Belirtileri


Beyin tümörü belirtileri arasında yer alan Meningiom, iyi huylu beyin tümörlerinin en sık görülen tipidir. En belirgin semptom, geçmeyen bir baş ağrısıdır. Tümörün konumuna bağlı olarak, kollarda veya bacaklarda güçsüzlük, konuşma bozukluğu ve nöbet belirtileri de gösterebilir. Baş ağrısı olan herkeste beyin tümörü olur diye bir kural yok ama sürekli baş ağrıları varsa önlem olarak beyin MR çektirmekte fayda var. Beyin tümörü türleri ve yerleri büyük ölçüde değişebilir.


Tedavi seçenekleri türlerine, yerlerine ve boyutlarına göre belirlenir. Çoğu zaman cerrahi tedavi uygulanır. İyi huylu beyin tümörünün belirtileri, gitmeyen şiddetli bir baş ağrısı, beyin tümörünün ilk belirtisidir. Ayrıca epileptik nöbetler, bazen kol ve bacaklarda güçsüzlük, konuşma bozuklukları beyin tümörünün belirtileri arasındadır.


Genel olarak, tüm iyi huylu tümörlerde, tümörün konumuna bağlı olarak cerrahi altın standarttır. Ancak tümörün tipine göre ameliyat sonrası radyasyon ve kemoterapi ameliyattan sonra uygulanan ek tedavilerdir.


Genel olarak, cerrahi ekibin tecrübesine göre tamamen rezeke edilebilen iyi huylu beyin tümörlü hastalarda sonuçlar mükemmeldir ve başka bir tedavi seçeneğine gerek yoktur. Ancak kötü huylu beyin tümörlerinde ameliyatla tümörün tamamen çıkarılması mümkün değilse radyasyon tedavisi ve ameliyat sonrası kemoterapi uygulanır. Bu üç tedavinin amacı hayatta kalma süresini uzatmaktır.


Bengay Krem Ne İşe Yarar? Fiyat


Beyin Tümörü Belirtileri GözBeyin tümörü belirtileri, özelliklegöz rahatsızlıklarına bağlı olarak örgü bozuklukları ile ortaya çıkabilir. Bu bozukluklara, yakın görüşlülük, ileri görüşlülük ve renk körlüğü gibi doğuştan gelen bir durum neden olabilir. Bir göz doktoruna danışılmalıdır.


Görme bozukluğu başka bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Bunun bir örneği bir beyin tümörüdür. Beyin tüm duyu organlarının kontrol merkezi olduğu için beyinde oluşan bir problem göz gibi diğer duyu organlarını da etkileyebilir. Bu nedenle görme kaybı göz hastalığından kaynaklanabileceği gibi beyinde oluşan beyin tümörü gibi bir hastalıktan da kaynaklanabilir.


Ergenlerde Beyin Tümörü Belirtileri


Beyin tümörü belirtileri, çocuklarda nöbetler şeklinde ortaya çıkar bu nöbetler tümörün ilk belirtisidir. Çocuklardaki nöbetlerin çoğuna beyin tümörleri neden olmaz, ancak çocuğunuz nöbet geçirmişse, doktorunuz bunları beyin ve sistem sorunları konusunda uzmanlaşmış bir nöroloğa götürmenizi önerebilir. Bu şekilde nöbetin bir beyin tümörü veya başka bir ciddi hastalıktan kaynaklandığından emin olabilirsiniz.


Beyin tümörü belirtileri, çocuklarda ele alındığında bir çocuğun yaşamının ilk yıllarında ortaya çıkan beyin tümörlerinin semptomları, sinirlilik, iştahsızlık, büyüme geriliği ve bozulmuş zihinsel ve fiziksel yeteneklerdir. Bu semptomlardan rahatsızlık duyamayacak kadar küçük olan çocuklarda, ebeveynler kafanın ön kısmında büyümüş bir kafa ve hatta bazen hafif şişkin nodüller görebilirler. Bunun nedeni, kafatasının kemiklerinin henüz kaynaşmamış olması ve tümörün artan basıncının bu kemikleri birbirinden ayırmasıdır.


Beyin ve omurilik tümörleri sıklıkla meydana geldikleri vücut bölümünün işlevleriyle ilgili sorunlara neden olurlar. Örneğin: Beynin, hareket ve hissi kontrol eden serebrum adı verilen büyük dış kısmındaki tümörler, vücudun bir bölümünde, genellikle bir tarafta zayıflığa veya uyuşukluğa neden olabilir.


Günümüzde beyin tümörü teşhisi çok kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Beyin tümörü bulguları ile başvuran bireylerde anamnez, genel veya nörolojik muayene olması çok önemlidir. Tanıda kullanılan muayene yöntemleri: kraniyal bilgisayarlı tomografi (BT), beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRI). Bu tarama yöntemleri ile beyin tümörünün yeri, tipi, boyutu ve boyutu hakkında bilgi hızlı ve kısa sürede toplanır.


Bazı beyin tümörlerini teşhis etmek için beyin biyopsisi gereklidir. Beyin tümörü belirtileri, beyin tümörlerinin tanısında çok önemli bir rol oynamaktadır. İyi huylu veya kötü huylu beyin tümörleri belirli bir boyuta ulaştığında kafa içi basıncında artışa neden olurlar. Buna bağlı olarak beyni bir kenara itebilir veya beyin dokularını veya sinirlerini istila ederek işlevlerini bozabilirler.Beklazon Krem Ne İşe Yarar? Fiyat

Beyin tümörün belirtileri nasıl anlaşılır? Sorusunun yanıtı artmış kafa içi basıncının eşlik ettiği beyin tümörü semptomları gibi belirli semptomlarla da anlaşılabilirdir.


 • Baş ağrısı

 • Uyuşukluk (hareketlerde ve yüz ifadelerinde yavaşlama)

 • Mide bulantısı

 • Kusma,

 • Kasılmalar


Tümörün beyindeki yerine bağlı olarak vücudun belirli bölgelerinde güçsüzlük, kişilik bozuklukları ve bazı bozukluklar (hesaplama, yazma gibi) varsa beyin tümörü belirtileri olarak kabul edilir. Beyin tümörlerinin semptomlarından biri de hormonal bozukluklar ve buna eşlik eden klinik semptomlardır. Örneğin erken ergenlik, uzuvların büyümesi, düzensiz adet döngüsü, hipertiroidizm, kortizol eksikliği veya fazlalığı gibi değişikliklere dikkat edilmelidir.


Belogent Krem Ne İşe Yarar? Fiyat

bottom of page