top of page

Asperger Sendromu ve Otizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

Asperger Sendromu ve Otizm Arasındaki Farklar Nelerdir? Sorusunun cevabını bu yazımızda detaylı bir şekilde açıkladık.

Asperger Sendromu ve Otizm Arasındaki Farklar Nelerdir?
Asperger Sendromu ve Otizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

Asperger sendromu ile otizmi aynı cümle içerisinde pek çok kez duymuşsunuzdur. Bir zamanlar otizmden ayrı olarak değerlendirilmiş olsa da şu anda Asperger sendromu teşhisi medikal olarak kullanılmıyor. Asperger sendromuna ait semptomlar ise otizm başlığı altında değerlendiriliyor.

Ergenlerde otizmin belirtileri nelerdir?

Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında


Tüm otizmli bireyler aynı semptomları ve problemleri aynı oranda yaşamazlar. Bu sebeple otizm, bir spektrum olarak tanımlanır. Bu spektrum, otizm semptomları içerisindeki davranış ve deneyimleri farklı seviyelerde ele alır. Otizm teşhisi konmuş bireylerin sıkça gösterdiği davranışlardan bazıları ise şunlardır; • Işık, ses ya da dokunma gibi uyaranlara nörotipik bireylere göre daha farklı tepkiler vermeleri

 • Öğrenme ve problem çözme yaklaşımlarında değişiklikler. Örneğin, kompleks konuların çok çabuk kavranması ya da karmaşık problemlerin çok çabuk çözülmesi, ama görece daha basit konularda problem yaşamaları gibi.

 • Spesifik konulara olan derin ve sürekli ilgileri

 • Tekrarlı hareketler ve davranışlar

 • Rutinlerini sürdürmek ve düzen oluşturmak için gösterdikleri güçlü arzu

 • Nörotipik sosyal etkileşimleri kavrama ve karşılık vermede zorlanma, kendisine el sallayan bir bireye el sallamak gibi.

Otizm ve şizofreni bağlantılı mı?

Asperger Sendromu Hakında


Asperger sendromu, otizmin ‘hafif’ ya da ‘yüksek fonksiyonlu’ versiyonu olarak değerlendiriliyordu. Bu da demek oluyor ki, Asperger sendromu teşhisi konmuş bireylerde, nörotipik bireylere göre otizm sendromlarını daha hafif seyreder şekilde bulmak mümkün.


Asperger sendromu literatüre 1994 yılında, Avusturyalı hekim Hans Asperger’in bazı otizmli çocukların semptomları daha hafif gösterdiğini keşfetmesi üzerine girmiştir.

Yetişkinlerde otizm ve bilmeniz gerekenler

Asperger Sendromunun Teşhis Kriterleri Nelerdir?


 • Sözlü ya da sözsüz iletişimde yaşanan aksaklıklar, göz teması ya da sarkastik davranışlara karşı duyarsızlık.

 • Uzun vadeli sosyal ilişkilerinin çok az olması, ya da hiç olmaması

 • Diğer kişilerle aktivitelere katılmaya karşı istek düşüklüğü

 • Sosyal veya duygusal deneyimlere karşı bir cevap gösterilmemesi

 • Pek çok az konuya karşı duyulan, sürekli ve şiddetli ilgi

 • Rutinlere ve ritüellere karşı gösterilen katı bağlılık

 • Diğer nörotipik bireylere göre dil öğrenme ve konuşma konusunda problem yaşamama

 • 2013 yılı sonrasında Asperger sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu başlığı altında değerlendirilmeye başlanmıştır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Tedavi Rehberi


Asperger Sendromu & Otizm: Aralarındaki Farklar Nelerdir?Asperger sendromu ve otizm artık günümüzde farklı medikal teşhisler olarak görülmüyor. Bu da demek oluyor ki, geçmişte Asperger sendromu teşhisi konmuş bir bireye günümüzde konulacak teşhis otizm spektrum bozukluğu.


2013 yılı öncesinde teşhisi konan bireyler tıp literatüründe hala Asperger sendromu olarak geçmekte. Pek çok insan Asperger sendromunu kişiliğin bir parçası olarak görmekte iken, aynı durum otizm için geçerli değil. Bunun arkasındaki sebep ise, otizme karşı toplumun görüşü ve bunun bir etiket gibi algılanması.


Lakin Asperger sendromu ile otizm arasındaki tek gerçek fark, Asperger sendromlu bireylerin nörotipik bireylerle daha kolay vakit geçirmesi ve otizm semptomlarını görece daha hafif yaşamalarıdır.

Otizm Testi Nedir?, Kime Teşhis Konur?

Otizm ve Asperger Sendromu Tedavileri Arasında Farklar Var Mı?


Asperger Sendromu da otizm de tedavi edilmesi gereken medikal bir durum değildir. Bu tanıların konduğu kişiler nörodiverjant olarak görülürler. Otizmli bireylerin davranışlarının sosyal olarak çoğunluğa uymuyor oluşu, bu kişilerin hasta olduğu ya da tedaviye ihtiyacı olduğu sonucunu doğurmuyor.


Bu süreçte teşhisi konan bireylerin çevreleri tarafından sevilmesi, kabul edilmesi ve desteklenmesi yapılabilecek ilk ve en önemli şeylerdendir. Fakat bazı medikal çevrelerce savunulan görüşe göre otizm, tedavi gerektiren önemli bir rahatsızlık ve otizmli bireyler engellilik hakları, özel iş imkanları ve sağlık sigortalarına sahip olmalılar.


Asperger sendromu teşhisi konmuş, ya da semptomlarını gösteren kişiler için önerilen terapiler ise şu şekilde;


 • Bilişsel davranış terapileri

 • Anksiyete bozukluğu ya da obsesif kompulsif bozukluk ilaçları

 • Konuşma ya da dil terapileri

Otizm tedavi edilebilir mi?

Kaynaklar

bottom of page