top of page

Akut Koroner Sendromu (Kalp Krizi)


Akut Koroner Sendromu Kalp Krizi
Akut Koroner Sendromu


Akut koroner sendrom, kalbinize giden kan akışını aniden bozan ya da kalbi tamamen durduran farklı durumları ifade eden bir terimdir. Bu duruma genellikle kalp kriz de denir.


Akut koroner sendrom acil durum olarak bilinir ve yaşamı tehdit eden komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için acil tedavi gerektirir. Sizde veya etrafınızda kalp hastalığı ile ilgili risk faktörleri geçmişi olan varsa akut koroner sendrom ve olası semptomları hakkında bilgi sahibi olunması da çok önemlidir.


Akut koroner sendrom türleri


Aks terimi, kanın kalbinize iletilmesini aniden durduran birçok durumu ifade eder Ayrıca kalp kas dokularında da hasara neden olur.

Akut koroner sendromun 3 Ana türü vardır:


Kararsız angina


Akut koroner yetmezlik olarak da adlandırılan kararsız angina, bırak oluşumlarının nedeni ile arterlerde Trombosit pıhtılaşmasına neden olur. Kararsız anginanın önemli bir özelliği de göğüs ağrısı ve diğer semptonların gelişme ve kötüleşme eğiliminde olmasıdır. Tedavi edilmezse Kalp krizine neden olur


STEMI


ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI), Kalbinizde bir veya daha fazla aretrin tıkanmasına neden olan bir kalp krizi türüdür. Doku ve hücre kaybı dahil olmak üzere kalp kasında ciddi hasarlara neden olur.


NSTEMI


ST segment yükselmesi olmayan miyokard enfarktüsü (NSTEMI), Akut koroner sendrom ile ilişkili ikinci kalp krizi türüdür ve genellikle kısmi veya Tama yakın arter tıkanıklığını içerir.

Ayrıca STEMI ve NSTEMI karşılaştırıldığında NSTEMI daha düşük bir ölüm oranına sahiptir.


Akut koroner sendromun belirtileri


Bu hastalığın semptomlarından şüpheleniyorsanız hemen bir yardım almanız gerekir.


Göğüs ağrısı ve rahatsızlık, ACS'nin belki de ilk ve en yaygın belirtisidir. Basınç ve dolgunluk ile birlikte keskin veya donuk ağrı fark edebilirsiniz. Kas spazmları veya anksiyete gibi diğer göğüs ağrıları gibi, bir sıkışma hissi de hissedebilirsiniz. Göğüs ağrısı ve rahatsızlık akut koroner sendromun en yaygın belirtileridir. Basınç ve doygunluk ile birlikte keskin bir ağrı hissedilir. Kas spazmları da bu hastalığın belirtileri arasındadır.


AKS sırasında göğüs ağrısı ve rahatsızlık, vücudunuzun diğer bölgelerine, özellikle de aşağıdakilere yayılabilir:

 • sırt

 • karın

 • boyun

 • çene


ACS'de görülen diğer yaygın semptomlar şunlardır:

 • baş dönmesi

 • sersemleme

 • zayıflama

 • mide bulantısı

 • terleme

 • nefes darlığı


Akut koroner sendroma ne sebep olur?


Akut koroner sendrom, koroner kalp hastalığına sahip olmanın bir sonucu olarak gelişen hastalıktır. Koroner kalp hastalığı ise dünya genelinde en yaygın ölümlerden birisidir.


“Kalp hastalığı”, kalp kası işlevini ve genel yapısını etkileyen bir durum olsa da, Plak kroner arterde tıkandığında kronik kalp hastalığı gelişir.


Düşük miktarda plak bile kanın büyük arterlerden akmasını zorlaştırabilir. Göğüs ağrısı gibi semptomlar yaşanmaya başladığında bu hastalık için endişelenebilirsiniz.


Bazen Plak semptomlara neden olmadan çok uzun süre de birikebilir. Bu stabil iskemik kalp hastalığı olarak bilinir. Akut kronik sendromu AKUT iken stabil iskemik kalp hastalığı da kronik olur.


Ayrıca damar tıkanıklığının yol açtığı erektil disfonksiyon hakkında daha fazla bilgi almak için okuyun!


Kimler akut koroner sendrom riski altındadır?


AKS’nin risk faktörleri KKH’ye benzer. Aşağıdaki durumlar yüksek risk belirtir: • ailede kalp hastalığı geçmişi

 • Sigara içmek

 • şeker hastası olmak

 • obezite sahibiyseniz

 • yüksek kolesterole sahip olmak (hiperlipidemi)

 • yüksek tansiyonunuz var (hipertansiyon)

 • kişisel veya ailede obezite veya metabolik sendrom öyküsü varsa

 • düzenli olarak yeterince uyuyamamak veya uyku bozuklukları

 • otoimmün veya inflamatuar bozukluklar varsa

 • hareketsiz bir yaşam tarzı sürmek

 • çok fazla kronik stres varsa

 • besleyici, dengeli bir diyet tüketmiyorsanız


Akut koroner sendrom teşhisi


AKS’yi teşhis etmek ve diğer olası durumlar için, Doktorunuz kan testi yapacaktır. testler aşağıdaki ögeleri ölçebilir:

 • C-reaktif protein (CRP)

 • kalp enzimleri

 • lipoproteinler ve trigliseritler

 • homosistein

 • fibrinojen

 • protrombin

 • beyin natriüretik peptidi (BNP)


Kararsız angina teşhisi kan testinizin negatif sonuçlandığına işarettir. Pozitif test ise miyokart enfarktüs olabilir.


Doktorunuz Ayrıca kalbiniz için EKG testi de ister. EKG testi şüpheli bir kalp krizini doğrulayabilir niteliktedir. Ayrıca doktorunuzun STEMİ ve NSTEMİ arasındaki farkı anlamasına da yardımcı olur.


AKS ve KKH’yi kontrol altına almak için aşağıdaki testlerde yapılabilir:

 • stres testi

 • kardiyak MRI veya BT taraması

 • koroner anjiyografi

 • ekokardiyogram


Akut koroner sendrom tedavisi


Akut koroner sendromu hastanede tedavi gerektiren tıbbi bir durumdur.

Şu anda akut koroner sendromunuz yoksa ancak bu hastalığı geçmişte yaşamışsanız, doktorunuz nüks faktörünü azaltmak için aşağıdaki tedavileri de uygulayabilir.


İlaçlar


Bir AKS hastalığından hemen sonra, kan pıhtılarını çözmeye yardımcı olan ilaçlar verilebilir, örneğin:


 • aspirin

 • klopidogrel

 • heparin


Prosedürler gereği aşağıdaki ilaçlarda kullanılabilir:


 • kan basıncını ve kalp işini azaltan anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri

 • normal kalp ritimlerini desteklemeye ve gelecekteki bir kalp krizini önlemeye yardımcı olan beta blokerler

 • kolesterolü düşürmek ve arterlerde daha fazla plak oluşumunu önlemek için statinler


Cerrahi işlemler


Akut koroner sendrom cerrahisi perkütan koroner mücadeleyi de içerir. Bu işlem sırasında doktorunuz bir balon şişirerek tıkalı atardamarı açar bu damarın açık kalması için de bir stent ve ağ tüpü yerleştirir


Etkilenmiş birden fazla arter varsa, doktorunuz kalbinize gelen kan akışını artırmak için koroner arter bypass greft tedavisini önerir.


Yaşam tarzı değişiklikleri


Sağlık geliştirici yaşam tarzı değişiklikleri benimsemek bir koroner arter sendromu olayından sonra da aynı derecede önemlidir. Aşağıdaki uygulamaları yaparak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz:

 • bütün gıdaları ve bitki bazlı ürünleri yemek

 • fiziksel olarak aktif kalmak

 • ılımlı bir kiloyu korumak

 • sigara içiyorsanız sigarayı bırakmak

 • mümkün olduğunda stresi yönetmek

 • her gece 7 ila 9 saat arası uyumak

Bu yaşam tarzı değişikliklerinden herhangi birine başlamak için yardıma ihtiyacınız varsa, tavsiye için doktorunuzla veya bir diyetisyenle konuşun.


Son OlarakAkut Koroner arter olayı yaşadıktan sonra doktorunuzla iletişim halinde olmanız ve tedavinize uymanız çok önemlidir. Yaşam kalitenizi arttırırken olabilecek herhangi AKS Hastalığını önlemeye yardımcı olmak için rehabilitasyondan da yardım alabilirsiniz


Kalp ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmek için stres yönetimi dersleri de alabilirsiniz. Fiziksel aktiviteler için de spor hocanızdan veya diyetisyeninizden yardım alabilirsiniz.


Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bayılma gibi herhangi bir kalp krizi belirtisi için acil tıbbi yardım alın.


Kalp ve damar sağlığını etkileyen başka bir hastalık olan interstisyel akciğer hastalığı hakkında bilgi edinmek için okuyun!


Kaynaklar

bottom of page